Letak Iklan Anda Di Sini

Area Bota dan Seri Iskandar, Perak.
Hubungi 017-9784787
atau FB/YM : sinici_89 [at] yahoo.com

Like us on FB

Tuesday, May 1, 2012

Broadband Boleh Kurangkan Cukai Pendapatan? Ye ke?

Ya, betul. Lecturer aku cakap dalam kelas. Jadi aku pun terus tanya pakcik aku (pakcik Google). Dan nah aku hidangkan buat kalian.

Pelepasan Cukai Individu Pemastautin
Tahun 2010 Dan 2011
Bil.
Jenis Potongan Individu
Amaun (RM)
1
Individu dan saudara tanggungan
9,000
2
Perbelanjaan Perubatan Ibu Bapa
5,000 (Terhad)
3
Peralatan Sokongan Asas
5,000 (Terhad)
4
Individu Kurang Upaya
6,000
5
Yuran Pendidikan (Sendiri)
5,000 (Terhad)
6
Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati
5,000 (Terhad)
7
Pemeriksaan perubatan penuh
500 (Terhad)
8
Pembelian buku, majalah, jurnal dan penerbitan
1,000 (Terhad)
9
Pembelian komputer peribadi untuk individu
3,000 (Terhad)
10
Tabungan bersih dalam skim SSPN
3,000 (Terhad)
11
Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan
300 (Terhad)
12
Yuran langganan Jalur Lebar
500 (Terhad)
13
Faedah pembelian rumah. Potongan cukai terhad kepada RM10,000 setiap tahun asas bagi 3 tahun taksiran berturut-turut bermula dari tarikh faedah mula dibayar.
Syarat kelayakan:
(i) pemastautin warganegara Malaysia;
(ii) pembelian rumah kediaman terhad kepada satu unit sahaja;
(iii) perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010; dan
(iv) rumah kediaman tersebut tidak disewakan.
Di mana:
(a) 2 atau lebih individu layak menuntut potongan bagi sebuah rumah kediaman; dan
(b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individu berkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu. Setiap individu dibenarkan suatu potongan bagi setiap tahun mengikut formula berikut:
A x B
C
Di mana;
A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun berkenaan;
B = jumlah faedah dibelanjakan oleh individu berkenaan dalam tahun berkenaan;
C = jumlah faedah dibelanjakan oleh kesemua individu
10,000
(Terhad)
14
Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri
3,000 (Terhad)
15
Suami/Isteri kurang upaya
3,500
16
Anak di bawah umur 18 tahun
1,000
17
Anak berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan menerima pendidikan sepenuh masa
1,000
18
Anak berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan
4,000
19
Anak Kurang upaya

Pelepasan tambahan sebanyak RM4,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan
5,000
20
Insuran nyawa dan KWSP
6,000 (Terhad)
21
Skim anuiti baru atau tambahan jumlah anuiti sedia ada dan bayaran di buat mulai 01/01/2010 (apa-apa lebihan daripada premium anuiti baru atau tambahan melebihi RM1,000 boleh dituntut dan diambil kira bersama-sama jumlah premium insurans nyawa)
1,000 (Terhad)
22
Insurans pendidikan dan perubatan
3,000 (Terhad)

Sumber dari http://www.hasil.gov.my/goindex.php?kump=5&skum=1&posi=3&unit=1&sequ=1.

Jadi yang mana pakai broadband tu, boleh la kumpul resit bayaran dan bagi kat parents, boleh kurangkan cukai. AWESOME!!! Hehe.

No comments:

Post a Comment

diharap ringan-ringankan tangan anda untuk tinggalkan komen. ^^
TQ.